Локални медији за права Рома

 
lokalni mediji za prava roma
 
„Локални медији за права Рома”
 
–ОВАЈ ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАЛА ОПШТИНА ВРБАС-
 
„Локални медији за права Рома” је пројекат који jе путем локалних новина ,,Глас“ побољшао информисање Рома о начинима пружања бесплатне правне помоћи коју нуде организације цивилног друштва, али и неромске популације о проблемима које Роми имају у локалним срединама. ,,Глас“ је преко својих ромских сарадника упознао јавност са свим ромским проблемима. ,,Глас“ је објављивао и саопштења, прогласе или позиве свих општинских институција. На овај начин створили су се предуслови за решавање статусних питања, приступа информацијама и правној помоћи, посебно мобилних услуга на терену. Ово је уједно и зачетак друштвене укључености Рома у јавне активности равноправно са осталим становништвом.
У редакцији је током трајања пројекта било ангажовано и више сарадника ромске националности који износили проблеме Рома и својим ангажовањем доприносили да се глас њиховог народа чује у медијима. На крају године “Глас ” се на малој свечаности захвалио свим Ромима сарадницима на пројекту.
 

О нама

o nama

Контакт

kontakt

Статут

statut

Глас Врбас

glas vrbas