Горчина на маргинама живота

 
Горчина на маргинама живота
 
gorcina na marginama zivota 
Овај пројекат суфинансирао је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама
 
Удружење је средином јуна 2017.формирало тим за реализацију и праћење пројекта ,,Горчина на маргинама живота“који је трајао до краја 2017. године ,,Глас“ је излазио два пута месечно а одштампано је 12. бројева. Гласило је штампано на 16 страна, у формату Ц3 и тиражу од 1.000 примерака, на ћирилици. Темељни принципи уређивачке политике, били су засновани на независном и објективном информисању грађана, уз неговање проверених европских медијских начела. Основу садржаја сачињавале су информације, теме и актуелности из домена свеукупног политичког, привредног, друштвеног, културног и спортског живота на подручју општине Врбас. То је подразумевало и редовне специјализоване рубрике намењене Ромима и осталим маргинализованим и дискриминисаним групама становништва, у социјалном, националном, родном и психофизичком погледу (хендикепиране особе), као и наменске медијске акције у циљу подизања опште друштвене свести о националној и верској толеранцији, а све у складу са позитивним европским и међународним прописима о основним људским правима.
Такође, ,,Глас” је пратио и активности Рома и овдашњих националних савета, мађарске, црногорске, русинске, украјинске и ромске националне заједнице, њихову међусобну сарадњу и пројекте, као и сарадњу са инситуцијама и установама већинског српског становништва и локалних органа власти. Дакле, уређивачка политика је била фокусирана на све житеље овог дела Бачке – од школске до пензионерске доби, на подручју града Врбаса и околних места Куцуре, Савиног Села, Равног Села, Змајева и Бачког Доброг Поља. Активисти и чланови удружења бесплатно су достављали 400 примерака ГЛАСА по сваком броју. На овај корак Удружење се одлучило у циљу ширег информисања свих структура становништва на територији општине. Примерци су достављани бесплатно за : основне и средње школе, библиотеке, месне заједнице, месне канцеларије, дом здравља, болницу, герентолошки центар, удружења инвалида, пензионере, политичке странке и партије, општину, суд, СУП и комунално предузеће.
 

О нама

o nama

Контакт

kontakt

Статут

statut

Глас Врбас

glas vrbas